Nietoperze do niedawna były jedną z najsłabiej poznanych grup kręgowców. Wynikało to między innymi z nocnego trybu życia i skrytości w ciągu dnia. Intensywny wzrost zainteresowania tymi ssakami wśród zoologów i nowe metody badawcze pozwoliły w ostatnich latach znacząco pogłębić wiedzę chiropterologiczną. Ze względu na złożoność i specyfikę ich biologii, należą do jednych z najbardziej zagrożonych zmianami środowiskowymi zwierząt. Wszystkie krajowe gatunki nietoperzy objęte są ochroną ścisłą, ponadto część z nich została uwzględniona w Dyrektywie Siedliskowej i tym samym stały się kryterium przy wyznaczaniu Specjalnych Obszarów Ochrony w ramach sieci ekologicznej NATURA 2000.

Obok zachowywania istniejących miejsc rozrodu i schronienia nietoperzy jedną ze skuteczniejszych jest tworzenie sztucznych schronień. Wśród stosowanych do tej pory sztucznych schronień, dominowały skrzynki drewniane. Jednakże ich stosunkowo krótka trwałość (6-8 lat) spowodowana podatnością drewna na warunki pogodowe, drobnoustroje, rozkuwanie przez dzięcioły sugeruje zastosowanie innych trwalszych materiałów.

Mając na względzie wzrastające zainteresowanie problemami czynnej ochrony tych pożytecznych i chronionych prawnie ssaków firma "Pro Theria" oferuje schronienia wykonane z trocino-betonu. Specjalny skład mieszanki, z której wykonano schronienia oraz jego konstrukcja, nawiązująca do naturalnych schronień, gwarantują szybkie i długotrwałe zasiedlanie przez nietoperze. Proponowane schronienia mają zastosowanie zarówno w programach biologicznej ochrony drzewostanów przed masowo rozradzającymi się owadami, prowadzonymi w Lasach Państwowych, jak również mogą mieć zastosowanie w Programach Ochrony Nietoperzy realizowanymi przez Parki Krajobrazowe, w centrach Edukacji Ekologicznej, na ścieżkach edukacyjnych etc.

 

Trwałość skrzynek, szacowana na 25-30 lat, jest też poważnym atutem w wieloletnich programach monitoringu nietoperzy. Na specjalne zamówienia firma montuje dostarczony sprzęt pomiarowy (pomiar temperatury etc.).

Firma wykonuje ponadto adaptację podziemi do potrzeb zimujących nietoperzy.

 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą

 

 

 

 

 

Przeprowadzono kontrole zasiedlenia budek trocinobetonowych rozwieszonych na terenie Puszczy Bydgoskiej i Borów Tucholskich. Względne zagęszczenie nietoperzy było blisko czterokrotnie większe niż w budkach drewnianych, nie odnotowano śladów uszkodzenia prze dzięcioły i plądrowania przez kuny. Szczegółowe wyniki przedstawiono na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Sieraków, 24-26.10.2008 r.

 

Nr licencji chiropterologicznej: 044/02
Zezwolenie Ministra Środowiska, znak: DLOPiK-op/Ozgi-4200/IV.D-11/3693/06/aj

 

 

 

 

Trocinobeton

Jest mieszaniną cementu i rozdrobnionego, odpowiedniego, drewna z objętościową przewagą drewna. Wzbogacony o szereg dodatków poprawiających właściwości fizyczne, oraz dodatków zwiększających odporność na działanie czynników biologicznych (np.: grzyby). Zastosowanie takiego właśnie materiału do produkcji schronień rozrodczych wynika z kilku powodow:

 

1. Posiada dużą odporność na czynniki biologiczne (dzięcioły, grzyby), tym samym jest znacznie trwalsze od schronień drewnianych.

 

2. Pozwala na wykonywanie szczelnych i zwartych odlewów, co korzystnie wpływa na izolację termiczną koloni rozrodczych.

 

3. Sprawdził się doskonale w tym zastosowaniu w wielu krajach zachodniej europy, jak również w Polsce w przypadku budek prof. Graczyka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statystyka > >